Skip to main content
Chưa được phân loại

Bằng Lái Có Giới Hạn Của Virginia

By Tháng Hai 23, 2021Tháng Ba 26th, 2021No Comments
Làm cách nào để lấy được bằng lái có giới hạn ở Virginia?

Tải tập tin PDF ở đây. Thông tin được phiên dịch dưới đây:

Làm cách nào để lấy được bằng lái có giới hạn ở Virginia?

LƯU Ý: Những người được phép sử dụng thông tin của Sở Xe Động Cơ (bao gồm các nhà thi hành luật pháp) có thể truy cập thông tin của người sở hữu bằng lái có giới hạn (Driver Privilege Card – DPC), đơn cử như hình ảnh, địa chỉ, và loại xe.

Tôi có sở hữu…

bằng lái xe của tiểu bang Virginia hoặc giấy phép/DPC được cấp bởi tiểu bang khác?

 1. Nộp lại thẻ tại một trong các trung tâm chăm sóc khách hàng của Sở Xe Động Cơ (DMV).
 2. Kiểm tra thị lực.
 3. Hoàn thành đơn DL 10 (Đơn đăng ký DPC) trước hoặc sau khi đến DMV.
 4. Thanh toán $50 tiền phí cho bằng lái có giới hạn (DPC).
 5. Lên lịch hẹn với: dmvnow.com/appt

bằng lái xe từ các nước Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, và Hàn Quốc?

 1. Xin nộp đơn DL 7 qua đường bưu điện (đơn xin đổi bằng lái ngoại quốc) cùng với bản sao của bằng lái ngoại quốc đến một trung tâm chăm sóc khách hàng bất kỳ của DMV, HOẶC
  Mang theo đơn DL 7 đã được hoành tất đến một trung tâm chăm sóc khách hàng bất kỳ của DMV và trình báo bằng lái ngoại quốc.
 2. Kiểm tra thị lực.
 3. Hoàn thành đơn DL 10 (Đơn đăng ký DPC) trước hoặc sau khi đến DMV.
 4. Thanh toán $50 tiền phí cho bằng lái có giới hạn (DPC).
 5. Lên lịch hẹn với: dmvnow.com/appt

không sở hữu những giấy tờ nêu trên?

 1. Đang sở hữu giấy cho phép người học lái (learner’s permit) hơn 60 ngày, HOẶC
  Cho thấy bằng chứng đã hoàn thành một khoá học lái xe được chấp thuận bởi tiểu bang khi vẫn đang sở hữu giấy cho phép người học lái.

  • $3 phí cho giấy cho phép + $50 phí bằng lái có giới hạn (DPC)
  • MẸO: Lên lịch hẹn ở DMV vào cùng ngày quý vị nhận được giấy cho phép học lái (để lịch hẹn của quý vị được sắp xếp trong khoảng 60 ngày).
 2. Kiểm tra thị lực.
 3. Làm bài thi kiến thức bao gồm 2 phần (hiện có mặt ở hơn 20 thứ tiếng).
 4. Làm bài thi kỹ năng trên đường lái.
 5. Lên lịch hẹn với DMV: dmvnow.com/appt
  • LƯU Ý: Quý vị có thể được hộ tống bởi một người phiên dịch cho bài thi kiến thức và bài thi kỹ năng. DMV không cung cấp các dịch vụ phiên dịch.

Trước khi đến cuộc hẹn tại DMV, chuẩn bị:

 • 2 bằng chứng về danh tính;
  • ví dụ: giấy khai sinh ngoại quốc; hộ chiếu ngoại quốc, còn hạn trên 5 năm; bằng lái được cấp bởi tiểu bang hoặc nước khác, còn hạn trên 5 năm
  • LƯU Ý: các giấy tờ không phải bằng tiếng Anh phải được dịch và kiểm chứng bởi một nhà phiên dịch chuyên nghiệp.
 • 2 bằng chứng về nơi cư trú thuộc bang Virginia;
  • ví dụ: sao kê ngân hàng; cuống phiếu lương; giấy tuyên bố thế chấp nhà đất (mortgage statement) hoặc hợp đồng thuê nhà (rental lease agreement)
 • bằng chứng Số An Sinh Xã Hội (SSN) HOẶC số nhận dạng người nộp thuế (ITIN);
 • bằng chứng giấy tờ khai thuế cho bang Virginia (760, 760CG), được hoàn tất trong vòng 12 tháng.

Xin truy cập dmvnow.com/dpc để biết thêm thông tin chi tiết. Có thắc mắc? Xin liên lạc Yasmin tại yyoon@nakasec.org. Sơ đồ được thiết kế bởi NAKASEC VA.


Đọc trang này bằng tiếng Anh (English) | Đọc trang này bằng tiếng Tây Ban Nha (Español) | Đọc trang này bằng tiếng Hàn (한국어)

X