Skip to main content
Chưa được phân loại

[Virginia] Các Nguồn Giúp Đỡ Cho Nạn Dịch COVID-19

By Tháng Chín 29, 2020Tháng Ba 25th, 2021No Comments
Các Nguồn Giúp Đỡ Cho Nạn Dịch COVID-19 Tại Miền Bắc Tiểu Bang Virginia

Cập nhật gần nhất: ngày 23 tháng 3 năm 2021


Trang này có thể được tra bằng tiếng Anh (English), tiếng Hàn (한국어), và tiếng Việt cho một số quận và thành phố trong tiểu bang Virginia. Chúng tôi hy vọng các nguồn thông tin này từ thành phố hay quận và bang của quý vị sẽ có ích cho những người đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Các đề tài bao gồm: cách duy trì cập nhật thông tin, việc xét nghiệm COVID-19, bảo hiểm thất nghiệp, việc phân phối lương thực bởi các trường và tổ chức phi lợi nhuận, giúp đỡ cho vay cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận, việc tạm ngưng việc đuổi khỏi nhà, việc tắt tiện ích, các cách giúp đỡ trong địa phương, v.v. Chúng tôi sẽ cập nhật trang này khi có thêm thông tin mới.

Xin chia sẻ rộng rãi các văn bản (chứ đừng chia sẻ vi khuẩn) này! Chúng ta cần tiếp tục cảnh giác và duy trì ý chí mạnh mẽ, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua gian khó này.


CORONA VIRUS: Cooperation and Love Will Rescue Us

CORONA VIRUS: Cooperation and Love Will Rescue Us

Các chỉ dẫn về các nguồn thông tin cho COVID-19:

thành phố Alexandria (English한국어 | Tiếng Việt)

quận Arlington (English한국어 | Tiếng Việt)

quận Fairfax (English한국어 | Tiếng Việt)

quận Loudoun (English한국어 | Tiếng Việt)

quận Prince William (English | 한국어 | Tiếng Việt)


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tất cả nội dung được cung cấp trên trang này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. NAKASEC không công nhận về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên trang này hoặc được tìm thấy bằng cách theo bất kỳ liên kết nào trên trang này, ngoại trừ các liên kết đến thông tin được lưu trữ bởi các trang web chính thức của chính phủ. Bất kỳ hành động nào quý vị thực hiện theo thông tin trên trang web này đều là quyết định của riêng quý vị và NAKASEC sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng trang web này.

National Cooperative Bank

With generous support from National Cooperative Bank


Đọc trang này bằng tiếng Anh (English) | Đọc trang này bằng tiếng Hàn (한국어)

X