BẦU CỬ Ở VIRGINIA NĂM 2021

Tháng 11 này, các cử tri ở tiểu bang Virginia sẽ có cơ hội bầu Thống Đốc, Trung Uý Thống Đốc, Bộ Trưởng Tư Pháp, và các Đại Biểu tiểu bang mới! Các cuộc bầu cử tiểu bang có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các vấn đề như nhà ở giá rẻ, tiếp cận chăm sóc sức khỏe, quyền của người lao động, và quyền bầu cử đều bị ảnh hưởng trong cuộc bầu cử này.

Trong các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương, một phiếu bầu có thể thay đổi kết quả của cuộc bầu cử. Ngày 2 tháng 11 năm nay là một cuộc bầu cử rất quan trọng để chọn những ứng cử viên quan tâm đến cộng đồng và các vấn đề của chúng ta. Hãy tìm hiểu thêm về các ứng cử viên và lập kế hoạch bỏ phiếu thông qua danh sách kiểm tra bên dưới!

Danh mục: Quý vị đã sẵn sàng để bầu cử vào năm 2021?

 • Ghi danh bầu cử hoặc kiểm tra tình trạng ghi danh hiện tại của quý vị

 • Tìm hiểu thêm về các ứng cử viên có tên trên danh sách bầu cử

 • Lên kế hoạch về cách bỏ phiếu và thời điểm bỏ phiếu

 • Kêu gọi bạn bè và gia đình cùng tham gia bỏ phiếu!

17.09

Ngày đầu tiên quý vị được quyền bỏ phiếu sớm trực tiếp

30.10

Ngày cuối cùng để bỏ phiếu sớm trực tiếp

02.11

Ngày bầu cử chính

05.11

Tất cả các phiếu bầu vắng mặt phải được đóng dấu bưu điện trước hoặc vào ngày bầu cử chính và được gửi đến văn phòng ghi danh bầu cử tại địa phương của quý vị – trước 12 trưa

Ghi danh hoặc cập nhật thông tin bầu cử!

Cập nhật thông tin bầu cử nếu quý vị thay đổi nơi cư ngụ hoặc họ tên.

Hạn chót đăng ký ghi danh bầu cử hoặc cập nhật thông tin cử tri cho cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2021 là ngày 12 tháng 10, 2021.

Nếu quý vị không có bằng lái hoặc chứng minh thư được cấp phép bởi tiêu bang Virginia, quý vị sẽ phải ghi danh:

Khi quý vị đã gửi đơn ghi danh bỏ phiếu, quý vị sẽ nhận được thông báo trong thư xác nhận trạng thái sự ghi danh của quý vị. Nếu quý vị không nhận được, hãy liên hệ với Văn phòng ghi danh địa phương của bạn để đảm bảo rằng đơn ghi danh của quý vị đã được xử lý. Quý vị cũng có thể kiểm tra hồ sơ cử tri của mình trên mạng tại đây.

Văn Phòng Chính Quyền

Thống Đốc, Trung Uý Thống Đốc, và Bộ Trưởng Tư Pháp đại diện cho tất cả người dân Virginia.

Thống Đốc

Chức danh thống đốc có thể được hiểu như là người tổng quản lý cao nhất ở Virginia và chức danh này được bầu lại vào mỗi 4 năm. Sau khi được chọn, cử tri này sẽ không được tham gia ứng cử trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Trách nhiệm của người mang chức danh này bao gồm:

 • Ký các bản dự luật thành luật chính thức hoặc phủ quyết các bản dự luật
 • Thực hiện luật của bang Virginia
 • Chuẩn bị quỷ cho tiểu bang
 • Bổ nhiệm bộ trưởng
Tìm hiểu thêm về các ứng cử viên

Trung Uý Thống Đốc

Chức danh Trung Uý Thống Đốc là chủ tịch Thượng Viện của tiểu bang Virginia và là người đầu tiên trong danh sách kế thừa vị trí Thống Đốc. Chức danh này được bầu lại vào mỗi 4 năm.

Trách nhiệm của người mang chức danh này bao gồm:

 • Quản lý Thượng Viện của bang
 • Bỏ phiếu quyết định cho các cuộc bỏ phiếu hoà ở Thượng Viện
 • Nhậm chức Thống Đốc nếu có chuyện gì xảy ra với Thống Đốc
Tìm hiểu thêm về các ứng cử viên

Bộ Trưởng Tư Pháp

Người với chức danh Bộ Trưởng Tư Pháp đại diện cho các mối quan tâm của người dân Virginia và hệ thống chính phủ của Virginia ở các quan toà. Chức danh này được bầu lại vào mỗi 4 năm.

Trách nhiệm của người mang chức danh này bao gồm:

 • Nhà cố vấn luật pháp chính cho Thống Đốc và Đại Hội Đồng
 • Chánh luật sư của bang
 • Đứng đầu Bộ Luật Pháp
 • Bảo vệ hiến pháp của luật bang
Tìm hiểu thêm về các ứng cử viên

Đại Biểu Hạ Viện của Bang

Đại biểu tiểu bang đại diện cho quận của họ ở Hạ Viện.

Đại Biểu Hạ Viện của Bang

Hạ viện của tiểu bang Virginia bao gồm 100 thành viên. Mỗi đại biểu được chọn và đại diện một quận nhất định với nhiệm kỳ 2 năm. Thượng Viện và Hạ Viện cùng nhau tạo thành cơ quan lập pháp của bang Virginia (Đại Hội Đồng). Các đại biểu làm việc cùng với Thống Đốc để tạo ra bộ luật của bang và lập quỹ cho bang.

Trách nhiệm của các đại biểu bao gồm:

 • Gặp gỡ các cử tri, lắng nghe các mối quan ngại của cử tri, và đấu tranh cho quyền lợi của cử tri
 • Thông qua các dự luật về chính sách cộng đồng bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ xã hội, và an toàn cho cộng đồng
 • Xem xét và sửa đổi quỷ của bang
 • Bỏ phiếu để khuyến khích hoặc bác bỏ các phủ quyết của Thống Đốc
Tìm quận của quý vịTìm hiểu thêm về các ứng cử viên

Vì đại dịch COVID-19, các cử tri được khuyến khích gửi lá phiếu bầu cử của mình qua đường bưu điện để đảm bảo giãn cách xã hội, hoặc tham gia bỏ phiếu sớm để hạn chế việc phải xếp hàng vào ngày bầu cử chính thức. Tìm hiểu thêm về các hình thức bầu cử khác nhau, quyết định xem hình thức nào tốt nhất cho quý vị, và đảm bảo rằng tiếng nói của quý vị được nghe thấy!

Bỏ Phiếu Bầu Qua Đường Bưu Điện

Nộp đơn đăng ký lá phiếu bầu vắng mặt trực tuyến hoặc bằng đơn.

Đọc kỹ hướng dẫn để hoàn thành bộ đơn của quý vị một cách chính xác.

 • Đảm bảo rằng quý vị đã bao gồm tất cả các chữ ký được yêu cầu ở phần bên ngoài của bì thư, bao gồm cả chữ ký của nhân chứng.

Nộp lại lá phiếu bầu cử bằng đường bưu điện hoặc trực tiếp.

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý:

 • Tất cả các cử tri đã đăng ký ghi danh bầu cử có thể sử dụng phiếu bầu vắng mặt với lý do bất kỳ.
 • Tất cả các lá phiếu gửi bằng đường bưu điện đều có thể được theo dõi. Theo dõi lá phiếu của quý vị tại nakasec.org/vote.
 • Yêu cầu và nộp lại lá phiếu bầu của quý vị càng sớm càng tốt để tránh các trường hợp thư bị trì hoãn.

Bỏ Phiếu Trực Tiếp Sớm Trước Ngày Bầu Cử Chính

Đi đến văn phòng ghi danh bầu cử tại địa phương của quý vị từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 30 tháng 10.

Mang theo giấy tờ tùy thân hoặc ký bản cam kết xác nhận danh tính.

 • Quý vị được yêu cầu phải xuất trình một loại giấy tờ xác nhận danh tính của mình nhưng các giấy tờ này không nhất thiết phải có ảnh của quý vị. Các dạng giấy tờ tùy thân được cho phép sử dụng bao gồm các văn bản hành chính của chính phủ có chứa tên và địa chỉ của quý vị, bản sao kê ngân hàng, hoá đơn tiền điện nước, hoặc phiếu lương. Tìm danh sách chi tiết các loại giấy tờ tùy thân đc phép sử dụng tại đây.
 • Nếu quý vị không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào, quý vị vẫn sẽ được cho phép bỏ phiếu sau khi ký bản cam kết xác nhận danh tính.

LƯU Ý: Quý vị không phải điền bất kỳ đơn nào hoặc có lý do gì để có thể được bầu cử sớm.

Bỏ Phiếu Trực Tiếp Vào Ngày Bầu Cử Chính

Bỏ phiếu tại địa điểm bầu cử của quý vị vào ngày 2 tháng 11, 2021 từ 6h sáng đến 7h tối.

Mang theo chứng minh thư hợp pháp hoặc ký bản cam kết xác nhận danh tính.

 • Quý vị được yêu cầu phải xuất trình một loại giấy tờ xác nhận danh tính của mình nhưng các giấy tờ này không nhất thiết phải có ảnh của quý vị. Các dạng giấy tờ tùy thân được cho phép sử dụng bao gồm các văn bản hành chính của chính phủ có chứa tên và địa chỉ của quý vị, bản sao kê ngân hàng, hoá đơn tiền điện nước, hoặc phiếu lương. Tìm danh sách chi tiết các loại giấy tờ tùy thân đc phép sử dụng tại đây.
 • Nếu quý vị không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào, quý vị vẫn sẽ được cho phép bỏ phiếu sau khi ký bản cam kết xác nhận danh tính.

Quý vị có những thắc mắc hoặc cần sự trợ giúp? Xin vui lòng gọi các đường dây nóng sau:

 • Tiếng Trung phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Philippines, tiếng Urdu, tiếng Hindi, và tiếng Bengali: 888-API-VOTE (888-274-8683)

 • Tiếng Anh: 866-OUR-VOTE (866-687-8683)

 • Tiếng Tây Ban Nha: 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682)

 • Tiếng Ả Rập: 844-YALLA-US (844-925-5287)

Tham Gia Hỗ Trợ

Mong muốn hỗ trợ khuyến khích tăng sự tương tác của người dân trong cộng đồng của quý vị? Xin gửi thư điện tử đến Sami Watson tại swatson@nakasec.org!