BỎ PHIẾU Ở TIỂU BANG VIRGINIA

Bầu Cử Tháng 11 Năm 2020

Đại dịch COVID-19 đã phá vỡ mọi thứ trong xã hội và trong tương lai gần, bao gồm cả cuộc bầu cử. Bất kể điều gì đang xảy ra với đại dịch này, Ngày Bầu cử ở Mỹ vẫn diễn ra vào ngày 3 tháng 11.

Bỏ phiếu qua thư là một cách an toàn và bảo đảm nhất để tham gia bầu cử và tránh các nguy cơ liên quan đến sự lây nhiễm COVID-19. Nếu chúng ta phải bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu qua thư, hoặc đứng xếp hàng và đeo khẩu trang để bỏ phiếu trực tiếp, tiếng nói của chúng ta vẫn được thể hiện vào Ngày Bầu cử.

Bạn có đủ điều kiện để bỏ phiếu không?

Bạn có đủ điều kiện để ghi danh bỏ phiếu nếu bạn:

 1. là công dân Hoa Kỳ,
 2. là cư dân tiểu bang Virginia, và
 3. là 18 tuổi trở lên vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.

Bạn đã ghi danh bỏ phiếu chưa?

Nếu bạn đã ghi danh rồi, hãy kiểm tra lại hồ sơ của mình để xác nhận rằng những thông tin của bạn là đúng.

Nếu bạn chưa ghi danh, bạn có thể ghi danh trên trang web đến hết ngày 15 tháng 10.

Nếu bạn dọn qua nhà mới hoặc mới đổi tên, hãy cập nhật thông tin của bạn trước ngày 15 tháng 10!

Đơn của bạn đã được xử lý chưa?

Khi bạn đã gửi đơn ghi danh bỏ phiếu, bạn sẽ nhận được thông báo trong thư xác nhận trạng thái sự ghi danh của bạn.

Nếu bạn không nhận được, hãy liên hệ với Văn phòng ghi danh địa phương của bạn để đảm bảo rằng đơn ghi danh của bạn đã được xử lý. Bạn cũng có thể kiểm tra hồ sơ cử tri của mình trên mạng tại đây.

Cách Bỏ Phiếu

Hãy đảm bảo lá phiếu bầu qua thư của bạn được tính vào cuộc bầu cử này!

1. Ghi danh qua mạng để nhận phiếu bầu vắng mặt qua thư nếu bạn được cấp bằng lái xe hoặc giấy tờ nhận dạng tại tiểu bang Virginia.

2. Làm theo các bước hướng dẫn để điền lá phiếu đầy đủ và chính xác.

3. Gởi lại lá phiếu của bạn vào hộp phiếu an toàn tại các khu vực địa phương và các địa điểm vệ tinh. Bạn cũng có thể gởi lá phiếu của mình tại văn phòng ghi danh địa phương trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu cử (ngày 3 tháng 11).

LỜI NHẮC:

  • Những người nào đã ghi danh bỏ phiếu có thể bỏ phiếu bầu vắng mặt vì bất kỳ lý do gì.
  • Bạn không cần có chữ ký của một nhân chứng cho phiếu bầu vắng mặt năm nay.
  • Bạn không cần mua tem/bưu phí để gởi lại phiếu bầu vắng mặt qua thư năm nay.
  • Bạn có thể theo dõi lá phiếu gởi qua thư của mình tại nakasec.org/vote.
  • Hãy xin và gởi lại lá phiếu của bạn càng sớm càng tốt để tránh sự chậm trễ của thư!

Bỏ phiếu sớm để tránh trường hợp xếp hàng dài và đông người trong Ngày Bầu cử!

1. Đi bầu tại văn phòng ghi danh địa phương hoặc một địa điểm bỏ phiếu vệ tinh từ 18/9 – 31/10.

2. Mang theo giấy tờ nhận dạng được chấp nhận hoặc ký vào bản xác nhận nhận dạng.

  • Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, bạn KHÔNG cần giấy tờ nhận dạng có hình để bỏ phiếu ở tiểu bang Virginia. Bạn sẽ cần xuất trình một mẫu giấy tờ nhận dạng, bao gồm bất kỳ tài liệu nào do chính phủ cấp có tên và địa chỉ của bạn, hoặc bảng sao kê ngân hàng, hóa đơn điện nước hoặc phiếu lương.
  • Tìm danh sách các giấy tờ nhận dạng được chấp nhận tại đây.

Nếu bạn đã đến địa điểm bỏ phiếu mà không có giấy tờ nhận dạng được chấp nhận, bạn vẫn có thể bỏ phiếu bằng cách ký vào tuyên bố khẳng định danh tính của bạn.

LƯU Ý: Bạn không cần có lý do và không cần điền vào đơn ghi danh khác để bỏ phiếu trực tiếp sớm.

1. Đi bầu tại địa điểm bỏ phiếu của bạn vào Thứ Ba, ngày 3 tháng 11, từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối.

2. Mang theo giấy tờ nhận dạng được chấp nhận hoặc ký vào bản xác nhận nhận dạng.

  • Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, bạn KHÔNG cần giấy tờ nhận dạng có hình để bỏ phiếu ở tiểu bang Virginia. Bạn sẽ cần xuất trình một mẫu giấy tờ nhận dạng, bao gồm bất kỳ tài liệu nào do chính phủ cấp có tên và địa chỉ của bạn, hoặc bảng sao kê ngân hàng, hóa đơn điện nước hoặc phiếu lương.
  • Tìm danh sách các giấy tờ nhận dạng được chấp nhận tại đây.

Nếu bạn đã đến địa điểm bỏ phiếu mà không có giấy tờ nhận dạng được chấp nhận, bạn vẫn có thể bỏ phiếu bằng cách ký vào tuyên bố khẳng định danh tính của bạn.

Các Ngày Và Thời Hạn

9.18

Ngày đầu tiên bỏ phiếu trực tiếp sớm

10.15

Hạn chót để ghi danh bỏ phiếu và cập nhật thông tin cử tri của bạn

10.23

Hạn chót để xin lá phiếu bầu vắng mặt qua thư, fax hoặc email

10.31

Ngày cuối để bỏ phiếu trực tiếp sớm

11.3

Ngày Bầu cử; tất cả các phiếu bầu vắng mặt được gởi qua thư phải được đóng dấu bưu điện trước hoặc vào Ngày Bầu cử và được văn phòng ghi danh địa phương nhận được trước 12 giờ đêm vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 11

Câu hỏi?

Bạn có câu hỏi cần giải đáp hoặc cần giúp đỡ bỏ phiếu không? Hãy gọi đường dây nóng bên dưới:

Tiếng Tây Ban Nha: 888-VE-Y-VOTA (866-839-8682)
Tiếng Ả Rập: 844-YALLA-US (844-925-5287)
Tiếng Quan thoại, Quảng Đông, Hàn, Việt, Tagalog, Urdu, Hindi và Bengali: 888-API-VOTE (888-274-8683)

Hãy Tham Gia

Bạn có quan tâm đến việc khuyến khích sự tham gia của công dân trong cộng đồng không? Hãy liên lạc với cô Jasmine Wung qua email (jwung@nakasec.org)!

Chúng tôi kêu gọi tình nguyện viên giúp đỡ cho các hoạt động như:

Phonebanking (gọi điện thoại khuyến khích người dân đi bầu)

Giám sát cuộc thăm dò ý kiến bảo vệ bầu cử

Nhắn tin (gửi tin nhắn để khuyến khích người dân đi bầu)